Eko-deltagande

Ekodeltagandet är ett ekonomiskt bidrag som betalas av konsumenten vid köp av en hushållsapparat

Försäljningsvillkor

Vad är ekodeltagande?

Ekodeltagandet motsvarar kostnaden för att samla in och återvinna gamla produkter. Det är en del av den totala kostnaden för utrustningen och faktureras inte som sådan. Tillverkaren anger beloppet för den miljöskatt som finns för varje produkt till distributören. Distributören anger för slutkonsumenten samma mängd.

Dess kostnad varierar beroende på den organisation som producenten är knuten till. Du hittar därför ekobidragets belopp på produktbladets nivå, korgen och inköpssammanfattningen för de berörda produkterna.

bl-li1.png
Senaste uppdateringen
den 13.12.2023
bl-li2.png
100% franskt företag
ligger i Frankrike
bl-li3.png
Ett tillvägagångssätt
miljövänlig

Regler – avfall från elektrisk och elektronisk utrustning (WEEE)

Enligt villkoren i gemenskapsdirektiven av den 27 januari 2003 nr 2002/95/EG (som gäller begränsning av användningen av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning, nedan kallad "EES") och nr 2002/96/EG ändrad genom direktiv nr 2003/108/EG (om EEE-avfall, nedan kallat "WEEE"), dekret nr 2005-829 av den 20 juli 2005 och dess tillämpningsföreskrifter som införlivar direktiv nr 2002/96/CE (nedan kallat "dekretet") ”), såväl som artikel L541-10-2 i miljöbalken, måste producenter av EEE (nedan kallade ”tillverkarna”) bidra med eller ombesörja insamling och bortskaffande av WEEE från och med den 13 augusti 2005.

Befintliga texter lägger det ekonomiska ansvaret på producenterna för hanteringen av WEEE från hushåll, från insamling till behandling. Dessa WEEE är både "nya" och "historiska", det vill säga från EEE som släppts ut på marknaden efter eller före den 13 augusti 2005.

Varför är det olika mängder?

Mängden ekodeltagande varierar beroende på produkt och vilken typ av behandling den kräver. Vid återvinning behandlas och dekontamineras enheter olika beroende på storlek, material de innehåller eller föroreningar de innehåller.

Sedan den 1 juli 2010 har ministeriet för ekologisk omställning även infört en modulering av ekobidrag för hushållsutrustning, som består i att variera mängden efter miljöpåverkan från vissa enheter när de är vid slutet av sin livslängd.

Aquanautics och begagnade förpackningar för att skydda vår miljö

Överförpackning identifieras idag som en av de faktorer som accentuerar miljöförstöring. För att motverka detta fenomen och därmed bevara planeten och vår miljö är användningen av begagnade förpackningar ett utmärkt alternativ.

På Aquanautique.com görs majoriteten av våra försändelser med begagnade lådor. Vi hämtar lådor från våra leverantörer för våra kunders försändelser.