Försäljningsvillkor

De allmänna försäljningsvillkoren (CGV) anger försäljningsvillkoren för en vara eller en tjänst som tillhandahålls av Aquanautique.com

Försäljningsvillkor

Godkännande av våra allmänna villkor (obligatoriska) som gäller för konsumenter

Dessa försäljningsvillkor ingås, å ena sidan, mellan företaget SAS AQUATECH66 (chef för Aquanautique.com) med ett kapital på 4 000 € vars huvudkontor är beläget: 18 Chemin de la Passio Vella, 66100 Perpignan, Frankrike , registrerat på handel och företagsregistret för Perpignan under nummer 98224724900013, som verkar under namnet www.aquanautique.com och å andra sidan av alla fysiska eller juridiska personer som hädanefter kallas "Kund" som önskar köpa en produkt via vår katalog tillgänglig på internet.

bl-li1.png
Senaste uppdateringen
den 30/01/2024
bl-li2.png
100% franskt företag
ligger i Frankrike
bl-li3.png
Allmänna villkor
tydlig och pålitlig

ARTIKEL 1 : TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Företaget AQUATECH66 SAS, vars huvudkontor är beläget på 15 RUE CAMILLE ALIES 66200 ELNE (nedan "AQUATECH66"), registrerat hos RCS i Perpignan under SIRET-nummer 98224724900013 och vars momsnummer är FR0294824, publicerar följande webbplats och säljer produkterna, online till individer (hädanefter, beroende på fallet, "webbplatsen" eller "berörda webbplatser"): Aquanautique.com, Aquatech66.fr, Aquabase.store, radeaudesurvie.com, Nautique -prive.com & Confort-Nautique.com

Dessa allmänna försäljningsvillkor (hädanefter "CGV") reglerar de avtalsmässiga relationerna mellan AQUATECH66 och alla icke-professionella (individuella) köpare (hädanefter "kunden") för alla fjärrbeställningar av produkter som utförs på en av de angivna webbplatserna ovan (hädanefter "Beställning" eftersom denna term specificeras i artikel 5 i de allmänna villkoren). AQUATECH66 och klienten kallas härefter för "Parten" eller "Parterna" beroende på vad som är fallet.

Varje beställning som görs på en av webbplatserna regleras uteslutande av de allmänna villkoren. Innan en beställning valideras måste kunden läsa villkoren och kryssa i motsvarande ruta där han uttryckligen bekräftar att han har läst och accepterat villkoren. De allmänna villkoren är daterade. AQUATECH66 förbehåller sig rätten att ändra dem när som helst. Den version som gäller för Beställningen är den online den dag då Beställningen görs av Kunden.

ARTIKEL 2 : PRODUKTENS EGENSKAPER

Produkterna som erbjuds till försäljning av AQUATECH66 är de som presenteras och beskrivs på webbplatsen den dag då kunden konsulterar webbplatsen, inom gränserna för tillgängliga lager (nedan kallade "produkterna"). Egenskaperna för de produkter som erbjuds till försäljning presenteras i produktbladen som är tillgängliga på webbplatsen. I enlighet med artikel L111-1 i konsumentkoden kan kunden, innan sin beställning, på webbplatsen läsa de väsentliga egenskaperna hos de produkter han vill beställa.

De illustrativa bilderna som ingår i produktbladen, som ges som exempel, kan skilja sig från den beställda produkten (särskilt när det gäller storlek, färg, modell eller något annat specifikt attribut) och är därför icke-kontraktuella.
AQUATECH66 tar den största omsorgen i presentationen och beskrivningen av produkterna på webbplatsen. Det är dock möjligt att fel kan uppstå på Sajten, vilket Kunden erkänner och accepterar.
AQUATECH66 kan när som helst ändra sortimentet av produkter som erbjuds till försäljning på sin webbplats i enlighet med de begränsningar som ålagts av dess leverantörer, utan att det påverkar beställningar som görs av kunden.

ARTIKEL 3 : TILLGÄNGLIGHET PÅ PRODUKTER

3.1 . Lagerhantering.
På plats, AQUATECH66 erbjuder till försäljning Produkter tillgängliga "I LAGER" eller "TILLGÄNGLIG INOM X DAGAR" eller till och med "LEVERANSBAR INOM X DAGAR" beroende på våra leverantörer. Kunden informeras i informationssyfte om Produktens tillgänglighet på relevanta Produktblad och vid tidpunkten för beställningen.
Denna information kommer direkt från AQUATECH66 leverantörer, fel eller modifieringar kan förekomma.
AQUATECH66 förbehåller sig rätten att begränsa antalet beställningar per konto för samma produkt.

3.2 . Produktens otillgänglighet.
Vid mottagandet av beställningen kontrollerar AQUATECH66 tillgängligheten för de beställda produkterna. I händelse av att en beställd produkt inte längre är tillgänglig efter beställningsdatumet kommer AQUATECH66 att meddela kunden via e-post så snart informationen om otillgänglighet har överförts till den av dess leverantör. I detta fall kan AQUATECH66 antingen erbjuda en liknande produkt tillgänglig i sitt lager till ett liknande pris för kunden, eller ersätta kunden i händelse av fel hos leverantören/leverantörerna.

I händelse av ett exceptionellt tillfälligt slut i lager på en av produkterna i beställningen, kan AQUATECH66, efter att ha informerat kunden, skicka de tillgängliga produkterna först och sedan resten i ett andra steg. Ingen ersättning (bortsett från full återbetalning av Beställningen) kommer att betalas till Kunden i händelse av otillgänglighet för Produkterna som upptäckts efter Beställningsdatumet.

3.3 . Förboka.
Förbeställning ger Kunden möjlighet att köpa och därför reservera en Produkt i förväg. Kunden kan alltså få Produkten så snart den blir tillgänglig.
AQUATECH66-leverantörer kan när som helst ändra tillgänglighetsdatumet för en produkt som erbjuds för förbeställning.
Produkter som erbjuds för förbeställning skickas automatiskt vid mottagandet. AQUATECH66 kommer att informera kunden via e-post så snart deras beställning har skickats.
Om Kunden beställer andra varor samtidigt som varor som erbjuds för förbeställning kommer alla varor att levereras samma datum.

ARTIKEL 4 : ANVÄNDAROMRÅDE

4.1. Skapa användarutrymme För att göra en beställning måste användaren skapa ett konto eller fortsätta sina köp. Användaren måste tillhandahålla flera personliga uppgifter innan de kan validera sin beställning. När användaren vill skapa ett konto, kommer hans vägran att tillhandahålla nämnda information att förhindra skapandet av användarkontot samt, för övrigt, valideringen av Beställningen.

4.1 . Fungerande.
Om användaren har skapat ett konto, kommer hans användarutrymme att tillåta honom att se historiken för sina beställningar som lagts på webbplatsen och att följa leveransen av de beställda produkterna.

4.2 . Lösenord.
Om användaren väljer att skapa ett konto kommer de att uppmanas att skapa ett lösenord. Detta lösenord garanterar sekretessen för informationen som finns på deras konto och användaren förbinder sig att hålla den hemlig och att inte överföra eller kommunicera den till någon tredje part. Varje anslutning till användarens användarutrymme med hjälp av deras identifierare anses ha gjorts av användaren själv. Annars kan AQUATECH66 inte hållas ansvarigt för obehörig åtkomst till en användares konto. I händelse av bedräglig användning av en tredje part av deras användarnamn och lösenord måste användaren omedelbart meddela AQUATECH66 via kontaktsidan. Användaren förblir ensam ansvarig för användningen av hans konto av en tredje part så länge han inte uttryckligen har meddelat AQUATECH66 om förlust, bedräglig användning eller avslöjande av hans lösenord till tredje part.

ARTIKEL 5 : BESTÄLLNINGSVILLKOR

Kunden kan beställa produkterna på distans via internet direkt via berörda webbplatser.

5.1 . Validering av sin beställning av kunden på webbplatsen.
Varje beställning som görs på webbplatsen av kunden innebär följande steg:
Lägger till produkterna i varukorgen.
Ange kontaktuppgifter samt fakturerings- och leveransvillkor.
Ordersammanfattning. I detta skede har kunden möjlighet att kontrollera detaljerna i sin beställning,
det totala priset och att korrigera eventuella fel innan beställningen valideras.
Validering av beställningen av kunden. Varje validering av en beställning innebär att kunden accepterar de allmänna villkoren, de köpta produkterna, deras pris samt de relaterade kostnaderna.
Betalning av beställningen med den betalningsmetod som valts av kunden.

En beställning kommer att anses giltig när alla dessa steg har slutförts.
Kunden måste verifiera fullständigheten och överensstämmelsen med den information han lämnar till AQUATECH66. Vid fel i leveransadressen kommer fraktkostnaderna för en ny försändelse att stå för Kunden. AQUATECH66 rekommenderar att kunden förvarar ett pappers- eller tillförlitligt elektroniskt register över data som hänför sig till deras beställning.

5.2 . Orderbekräftelse av AQUATECH66.
AQUATECH66 kommer att bekräfta mottagandet elektroniskt av kundens beställning utan onödigt dröjsmål.
Kunden informeras om att vissa beställningar måste kontrolleras av verifieringstjänsten. I detta fall kommer kunden att meddelas via e-post om de stödjande dokumenten som ska skickas för att få slutgiltig validering av sin beställning. AQUATECH66 förbehåller sig rätten att annullera beställningen i händelse av utebliven mottagande av dessa stödjande dokument eller mottagande av dokument som anses vara icke-kompatibla.
Ordern, Orderbekräftelsen och bekräftelsen på mottagandet av Ordern anses mottagna av varje Part när den Part som de är adresserade till kan få tillgång till dem.

5.3 . Vägra att behandla en beställning.
AQUATECH66 förbehåller sig rätten att vägra eller annullera en beställning från en kund i följande fall:
Kunden har inte helt eller delvis betalat för en tidigare Order, eller
Kunden har en betalningstvist som för närvarande administreras, eller
Kunden har inte följt de Allmänna Villkoren eller det finns misstanke om bedrägeri.

5.4 . Spårningskontroll.
Order- och leveransspårning är tillgänglig i kundområdet på webbplatsen. Kunden kan följa statusen för sin beställning under hela dess behandling enligt följande:
Logga in på ditt konto på webbplatsen.
Se status för din beställning i din beställningshistorik.
Om beställningen har skickats kommer du att se ett spårningsnummer för beställningen visas.
Klicka på numret för att gå till transportörens webbplats och fortsätta spåra din beställning.
Kunder som har lagt en beställning utan att skapa ett användarkonto kommer inte att kunna komma åt spårningen av sin beställning på webbplatsen.

5.5 . Annullering av beställning.
Avbeställning av en beställning är möjlig före leverans och förberedelse. Det kommer dock att vara omöjligt att annullera en beställning för varor som är tillverkade specifikt för kunden av leverantören eller tillverkaren. Vissa tekniska och specifika produkter: exempel: livflottar, kylaggregat, Fancoils, kylskåp, frysar kan inte avbokas, eftersom de flesta modellerna som säljs tillverkas på beställning av kunden.

ARTIKEL 6 : PRIS OCH BETALNINGSVILLKOR

6.1 . Allmän.
Priserna anges på varje produktblad på webbplatsen. Kunden måste läsa den innan en beställning görs. AQUATECH66 förbehåller sig rätten att ändra sina priser när som helst men åtar sig att tillämpa de priser som är i kraft som kommer att ha angivits för kunden vid tidpunkten för deras beställning, i mån av tillgänglighet på det datumet.
Priserna är i euro, inklusive moms, men exklusive leveranskostnader, tullar och andra skatter. Priser som visas i andra valutor än euro är endast i informationssyfte.
En faktura kommer att skickas till kunden när deras beställning skickas.

Vid leverans utanför Europeiska Unionen och utanför Frankrikes fastland informeras Kunden om att tullavgifter och andra skatter kan komma att betalas. De nödvändiga formaliteterna och betalningen av nämnda tullar och skatter är inte AQUATECH66s ansvar och kommer i alla händelser att vara kundens ansvar. Det är därför den senares ansvar att verifiera alla dessa data samt möjligheterna att importera produkten med de behöriga myndigheterna i leveranslandet, innan någon beställning på webbplatsen.

Kundvagnen beräknar automatiskt om leveranslandet är föremål för fransk moms eller inte.
AQUATECH66 kan också skicka till Frankrike inklusive skatt och tillhandahålla en skatteåterbetalningssedel (efterföljande momsåterbetalning) för personer som är bosatta utanför Europeiska unionen (utomeuropeiska departement, Monaco är undantagna).
Säkerhet: Kundens kreditkortsuppgifter krypteras med SSL-protokollet (Secure Socket Layer) och sänds aldrig okrypterat över nätverket. Webbplatsen behåller inte under några omständigheter dessa bankuppgifter efter transaktionen.
Antibedrägerikontroller: AQUATECH66, i samarbete med 3D SECURE, kontrollerar alla beställningar som görs på webbplatsen i syfte att skydda mot missbruk som utförs av bedragare. Som en del av dessa procedurer kan AQUATECH66 bli skyldig att be kunden om alla dokument som krävs för att frigöra sin beställning (exempel: adressbevis och debitering). Dessa förfrågningar görs via e-post. Informationen som tillhandahålls i inköpsordern är föremål för automatiserad databehandling, vars personuppgiftsansvarig är 3D Secure.

6.2 . Betalning med kreditkort i 1 delbetalning.
För att betala med bankkort på en gång måste Kunden ange nummer, utgångsdatum och kontrollnummer för sitt bankkort. Auktoriseringsservrar konsulteras för att verifiera dessa data och undvika missbruk och bedrägerier. Ingen kunddata passerar okrypterad på AQUATECH66 -webbplatserna .
Betalning med kreditkort görs genom säkra transaktioner av AQUATECH66 tjänsteleverantörer.

6.3 . Betalning via banköverföring.
Kunden kan betala genom överföring utan något minimiköp. Ett beställningsformulär inklusive information om beställningen, beställningsnumret och kontoutdraget för AQUATECH66 skickas till kunden via e-post. Kunden måste ange sitt ordernummer vid överföringen.

Vid betalning genom överföring reserveras Beställningen i 5 dagar efter validering av Beställningen av Kunden. Om AQUATECH66 efter 5-dagarsperioden inte har mottagit överföringen från Kunden kommer Beställningen automatiskt att annulleras och Kunden kommer att informeras via e-post. Beställningar som betalas genom överföring kommer endast att behandlas vid mottagandet av överföringen och efter validering av AQUATECH66. Alla tillämpliga överföringsavgifter förblir kundens ansvar. AQUATECH66 kan inte garantera tillgängligheten för produkter som betalas genom överföring.

6.4 . Betalning med PayPal.
AQUATECH66 kan inte automatisera övervakningen av betalningar med PayPal. Att behandla en beställning som betalas av Paypal kan i vissa fall ta ytterligare 24 timmar.

ARTIKEL 7 : KAMPANJER, KAMPANJKODER OCH KUNGAR

De flesta aktuella kampanjerbjudanden på de berörda webbplatserna tillämpas direkt på det ursprungliga priset på produkterna och är omedelbart synliga i kundens varukorg. Andra kampanjer är baserade på en kampanjkod som anges på den berörda webbplatsen eller via e-post som skickas till kunden. Kunden måste ange denna kod när han validerar sin varukorg i rutan "Kampanjkod" avsedd för detta ändamål. Reduktionen eller den erbjudna produkten kommer då att tillämpas automatiskt. Om koden inte fungerar betyder det att den har upphört att gälla eller att avsnittet och/eller varumärket för Produkten som valts av Kunden är exkluderat från operationen.

Kuponger har en begränsad giltighetstid. Kunden kan när som helst hitta sina kuponger i sitt personliga utrymme på webbplatsen, med belopp och giltighetsdatum.
Varje kupong är avsedd för engångsbruk, men en rabattkod kan vara för engångsbruk om den utfärdas med namn för en viss kund eller vara avsedd för flera användningar eftersom den är avsedd för flera kunder och/eller under kampanjspecifika verksamheter.

ARTIKEL 8 : EXPORT OCH FÖRSÄLJNING EXKL.

8.1 . Leverans till Frankrike och Europeiska unionen med skattelättnader.
Enligt gällande skattelag gäller skatteåterbäringen resenärer som har hemvist i en icke-medlemsstat i Europeiska unionen eller i ett tredjeland. Moms kan dras av från priset på varor köpta i Frankrike i samma butik, samma dag och måste vara större än 175 euro. Kundens inköp som levereras inom EU:s tullområde är momspliktiga faktureras inklusive moms.

Följande fyra villkor är nödvändiga för att vara berättigad till momsåterbetalning:
Ha sin vanliga vistelseort i en icke-medlemsstat i Europeiska unionen eller i ett tredjeland (faktureringsadressen måste vara adressen för bosättning utomlands).
Gör ett köp över €175 inklusive moms (exklusive frakt- och servicekostnader)
Få leverans till Frankrike.
Lämna Europeiska unionen via ett tullkontor (passagen genom Frankrike måste ha varat mindre än 6 månader).

Länder utanför det franska fastlandet (Guyana, Martinique, Guadeloupe, Réunion, Mayotte, etc.) är undantagna från systemet för skatteåterbäring.
Tullen kan när som helst annullera en skatteåterbäringssedel om något av dessa villkor inte är uppfyllt. I det här fallet kommer AQUATECH66 inte att kunna ersätta dig.

8.2 . Internationell försäljning och frakt.
Fakturering kommer att vara exklusive moms i DAP. Fakturerings- och leveransadressen MÅSTE vara i ett land utanför Europeiska unionen eller i ett utomeuropeiskt territorium.

ARTIKEL 9 : LEVERANSVILLKOR

Produkterna levereras till den adress som kunden angett vid beställning. Kunden kommer att meddelas via e-post om leveransen av sin beställning.

9.1 . Leverans till det franska fastlandet och Korsika.
Fraktkostnader: Fraktkostnader kommer att beräknas automatiskt i varukorgen och beror på de beställda produkterna och vald transportör.
Förberedelse- och handläggningstider för Produkter för leverans av AQUATECH66: Alla Expressleveransordrar med varor i lager skickas i princip inom 24 arbetstimmar från validering av Beställningen. Leveranstider för produkter av transportörer: Kunden väljer sin leveransmetod när beställningen valideras. När det gäller stora produkter bestäms transportsättet (postkrets eller oberoende transportör) automatiskt baserat på vikt, volym och värde på de beställda produkterna.

Beställningar levereras inom en period av högst 20 arbetsdagar från datumet för leverans av Produkterna, såvida inte en längre period uttryckligen har meddelats Kunden vid beställningen och/eller på databladen. Denna 20-dagarsperiod kan undantagsvis ökas med 10 arbetsdagar vid en stor volym av beställningar, särskilt under försäljningsperioder och under helgdagar vid slutet av året.

Kunden kommer att informeras om hur transporten av sin beställning fortskrider direkt av transportören (via e-post eller sms) och kommer även att kunna konsultera spårningen av sin beställning på webbplatsen via sitt användarutrymme. För mer information kan Kunden hänvisa till den berörda transportörens webbplats.

9.2 . Leverans utanför det franska fastlandet och internationellt.
Leveransvillkor för skrymmande produkter och tillhörande kostnader kan variera beroende på område (till exempel utländska militärbaser) eller destinationsland.
Således kan AQUATECH66 inte leverera order till baser eller andra lokaler hos Försvarsmakten utanför det franska fastlandet.
Utanför det franska fastlandet kan vissa skrymmande produkter inte köpas direkt på webbplatserna. I detta fall och för alla leveranser utanför det franska fastlandet kan kunden skicka en offertförfrågan till AQUATECH66, som ansvarar för att hitta det lämpligaste och billigaste transportmedlet för att skicka beställningen så snabbt som möjligt.

Transportkostnaderna beräknas automatiskt (baserat på paketets vikt eller volym) i korgstadiet när kunden väljer sitt leveransland. Om Kunden drar nytta av skattefri fakturering kommer korgen automatiskt att ta hänsyn till detta förutom vissa skrymmande Produkter.
Om beställningen är avsedd för länder utanför det franska fastlandet, utanför EEC eller utanför den europeiska skattezonen (Kanarieöarna, Malta), informerar AQUATECH66 kunden att:
- Fakturering av beställningen kommer inte att vara föremål för fransk moms;
- Ordern kan vara föremål för importtullar och skatter som kommer att tillämpas vid leverans. AQUATECH66 har ingen kontroll över dessa avgifter och kan inte förutsäga deras belopp. Betalning av dessa importtullar och skatter är kundens ansvar. Kunden kan kontakta det lokala tullkontoret för mer information innan beställningen görs;
- AQUATECH66 kan inte hållas ansvarigt om kunden inte betalar dessa importtullar eller skatter; i ett sådant fall,
paketet kan returneras till AQUATECH66s lokaler eller förstöras;
- Kunden måste följa alla lagar och förordningar som gäller i det land där Produkterna är belägna. AQUATECH66 kan inte hållas ansvarigt om kunden bryter mot dessa lagar;
- Om Kunden returnerar Produkter från en adress utanför fastlandet i Frankrike eller utanför den europeiska skattepliktiga zonen (Kanarieöarna, Malta), måste han kontrollera att det tydligt står skrivet på förpackningen "Return to supplier" eller liknande uttryck.

9.3 . Mottagande av Produkterna av Kunden och leveransproblem orsakade av transportören.
Efter mottagandet av sin beställning måste kunden kontrollera överensstämmelsen hos de levererade produkterna innan han undertecknar transportörens följesedel.

Eventuella avvikelser avseende leverans (skada, Produkt som saknas på följesedeln, skadade förpackningar, trasiga produkter, kartong som packats om av transportören med egen tejp etc.) ska anges på följesedeln i form av "handskrivna reservationer" åtföljd av kundens signatur. Kunden ansvarar för korrekt utformning av dessa reservationer som villkorar att tvisten öppnas och återbetalningen. Alla klagomål som inte följer denna procedur kommer att avvisas.
AQUATECH66 kan begära en edsvurit deklaration angående ett transportproblem (i synnerhet en ej levererad vara). Denna handling måste åtföljas av en kopia av identitetskortet.

Kunden ska även rapportera avvikelser med rekommenderat brev och bekräfta sina reservationer till transportören senast 3 arbetsdagar efter mottagandet av varan/varorna. När det gäller en försändelse gjord av La Poste, om paketet kommer fram öppet eller skadat, är det viktigt att kunden har en "rapport om spoliation" upprättad av leveranspersonen som han är beroende av (rapport 170) så att AQUATECH66 kan öppna ett utrednings- och ersättningsförfarande. Kunden måste samtidigt skicka en kopia av detta brev (med originalet av "spoliationsrapporten" om tillämpligt) med enkel post till AQUATECH66 Customer Dispute Department (se våra kontaktuppgifter i artikel 17).
Om produkterna kräver en retur måste de bli föremål för en returförfrågan till AQUATECH66 kundtjänst inom 7 dagar efter leverans. Eventuella klagomål som görs utanför denna tidsfrist kan inte accepteras.

9.4 . Sen leverans.
I händelse av en leveransförsening på mer än tre dagar från det datum som anges i leveransmejlet måste Kunden kontrollera med transportören att paketet inte väntar, sedan vid behov rapportera denna försening till AQUATECH66 via telefon eller e-post. AQUATECH66 kommer sedan att kontakta transportören för att starta en utredning.

ARTIKEL 10 : Ångerrätt, RETUR OCH ÅTERBETALNING

10.1 . Sista datum och villkor för att utöva ångerrätten.
I enlighet med artikel L221-18 i konsumentkoden har konsumenten en period på 14 dagar från dagen efter leveransdatumet för sin beställning att returnera en produkt som inte passar honom, utan att behöva ange orsaken, och begära återbetalning utan påföljd. Vid en beställning av flera produkter som levereras separat eller i fallet med en beställning på en produkt som består av partier eller flera stycken vars leverans är spridd över en definierad period, löper ångerfristen från mottagandet av den sista produkten eller partiet eller den sista delen.
Efter denna period på 14 dagar förbehåller sig AQUATECH66 rätten att ta tillbaka en eller flera varor på kommersiell basis till ett pris som är identiskt med eller lägre än det ursprungliga inköpspriset.

Varje begäran om återkallelse måste meddelas skriftligen till AQUATECH66. För att göra detta kan Kunden fylla i returformuläret på Sajten.
I detta fall kommer AQUATECH66 omedelbart att skicka en bekräftelse på mottagandet av återkallelsen till kunden via e-post.
I enlighet med artikel L221-28 i konsumentkoden kan ångerrätten inte utövas för följande produkter:
- Produkter som innehåller ljud- eller videoinspelningar eller datorprogramvara om de har frigjorts av kunden efter leverans (CD, DVD, navigering SD-kort)
- Produkter tillverkade enligt kundens specifikationer eller tydligt personliga (rep)
- Öppnade och ej återtagbara produkter av hygien- eller hälsoskyddsskäl
- Produkter som,
efter att ha levererats och på grund av sin natur blandas oskiljaktigt med andra varor från kunden
- Produkter vars pris beror på fluktuationer på finansmarknaden utanför AQUATECH66s kontroll och sannolikt kommer att inträffa under ångerperioden.

10.2 . Villkor för att returnera Produkter inom ramen för ångerrätten.
Om Kunden utnyttjar sin ångerrätt måste han returnera Produkten senast 14 dagar efter att han meddelat sitt beslut att ångerrätt till AQUATECH66. Kunden måste returnera den eller de berörda produkterna till AQUATECH66 returavdelning.
Produkterna måste returneras i sin förpackning och i originalskick, åtföljda av alla tillbehör och instruktioner och oanvända. Alla produkter som är skadade, ofullständiga eller vars originalförpackning har skadats kan inte återbetalas. Kundens ansvar ådras endast med avseende på värdeminskningen av Produkten till följd av andra manipulationer än de som är nödvändiga för att fastställa arten, egenskaperna och korrekt funktion hos denna vara.

Returkostnader är Kundens ansvar. Produkter som returneras från frakt eller postförskott kommer systematiskt att vägras av AQUATECH66 och returneras till avsändaren. För att returnera så kallade "överdimensionerade" produkter kan kunden använda sina egna medel eller använda en transportörs tjänst. Kunden informeras om att för produkter med en längd över 1,50 meter och/eller en vikt på mer än 15 kg (såsom SUP-brädor, surfbrädor, paddlar eller annat), kan fraktkostnaderna Returer kosta mer än 80 € beroende på den valda transportören.

AQUATECH66 rekommenderar att du väljer ett försäkrat transportsätt (transportör eller registrerad med mottagningsbevis). Eventuell förlust eller skada eller förseningar i returpaket förblir kundens ansvar tills AQUATECH66 tar emot returpaketet.


Ångerrätten gäller inte produkter förseglade av tillverkaren (navigationsminneskort, minneskort för mjukvaruuppdateringar) som öppnats och eller används efter leverans av garantiskäl, förutom i händelse av tillverkningsfel eller bristande efterlevnad. Denna bestämmelse syftar till att bevara produkternas säkerhet och integritet, samt att undvika missbruk av returpolicyn. Ett originaltillverkat förseglat föremål som har öppnats eller gått sönder kan inte säljas eller säljas vidare.

10.3 . Återbetalning, kredit och byte inom ramen för ångerrätten.
Som en del av utövandet av sin ångerrätt och i enlighet med bestämmelserna i artikel L. 221-24 i konsumentkoden, kan kunden begära återbetalning av produkten.
Återbetalning: AQUATECH66 kommer att ersätta kunden för alla belopp som faktiskt har betalats för den/de berörda produkten, inklusive leveranskostnaderna för beställningen. Återbetalningen av leveranskostnader för Beställningen kommer att göras på basis av kostnaden för den billigaste standardleveransen som erbjuds på Webbplatsen oavsett beloppet för leveranskostnaderna som betalats under Beställningen. Skillnaden i kostnad mellan standardleverans och annan icke-standardleveransmetod som skulle ha valts av kunden vid beställningen (exempel: expressleverans) kommer därför att förbli kundens ansvar.

AQUATECH66 kommer att ersätta Kunden senast 14 dagar från det datum då den informeras om Kundens beslut att ångra sig. AQUATECH66 kan dock skjuta upp återbetalningen tills återvinningen av den/de returnerade produkten(erna) eller tills kunden har tillhandahållit bevis på leverans av produkten, det valda datumet är det första av dessa händelser. AQUATECH66 gör återbetalningen med samma betalningsmedel som det som användes för att betala för Beställningen, om inte annat avtalats av Kunden. Om denna betalningsmetod har upphört att gälla måste kunden kontakta AQUATECH66 för att ändra återbetalningsmetoden.

Verifikation: Återbetalningen av en beställning som betalats med en kupong, ett presentkort eller en kredit kommer automatiskt att göras som en kredit. Krediten kommer att vara giltig i 1 år och dess belopp kan inte under några omständigheter återbetalas om giltighetstiden löper ut.

Produktbyte: AQUATECH66 accepterar inte bytesförfrågningar. Om Kunden vill byta Produkten måste han först utöva sin ångerrätt och returnera Produkten om den har mottagits och sedan lägga beställningen igen.

10.4 . Återbetalningsvillkor.
När paketet har levererats till oss kommer det att behandlas inom 2 till 4 dagar (ett e-postmeddelande kommer att skickas till dig så snart paketet behandlas).
Vi återbetalar produkterna till dig till deras inköpspris, inklusive leveranskostnader.
Återbetalningen kommer att göras med samma betalningsmetod som din beställning. I de flesta fall kommer vi helt enkelt att återkreditera ditt bankkort och krediten kommer att visas på ditt bankkonto mellan 2 och 4 dagar efter återbetalningen.
I händelse av att du har dragit nytta av en global rabatt på din beställning, dras denna rabatt i proportion till de beställda artiklarna.
Vid en beställning med flera artiklar, och i det fall att betalda fraktkostnader inte är ett schablonbelopp, kommer vi att ersätta dig fraktkostnaderna i proportion till antalet returnerade varor.

Särskilda fall om ersättning:
Sammansatta artiklar
Observera att för sammansatta artiklar (d.v.s. när en huvudvara associeras i samma beställning med en eller flera produkter till ett förmånligt pris), måste du returnera alla artiklar till oss.
Du kan, om du önskar, behålla en eller flera tillbehörsartiklar som sedan faktureras dig till normalpris (exklusive rabatter), och skillnaden (mellan normalpris och rabatterat pris) kommer att dras av från återbetalningen av huvudprodukten returneras. Kampanjkod eller schablonbelopp tack vare minsta beställning
I händelse av att din beställning har gynnats av en global schablonbeloppsreduktion och om denna sänkning har aktiverats tack vare att en lägsta beställningströskel har uppnåtts, kommer vi att behöva dra av denna minskning från din återbetalning om den nya summan (minus returnerade varor ) är lägre än rabatttröskeln.

återbetalning om den nya summan (avdrag för returnerade varor) är lägre än tröskeln för att utlösa rabatten. Fri frakt tack vare en minimibeställning
Om du har dragit nytta av ett kampanjerbjudande om fraktkostnader som omfattas av en minimibeställning, kan vi behöva dra av från din återbetalning de fraktkostnader (i ekonomiskt läge) som motsvarar vad du skulle ha betalat om beställningströskeln inte hade uppnåtts.

ARTIKEL 11 : GARANTIER OCH Eftermarknadsservice

När köpet av en produkt görs, drar konsumenten nytta av tre typer av garantier: den kommersiella garantin (även kallad tillverkargaranti), den juridiska garantin för överensstämmelse (i tillämpning av artiklarna L217-1 och L224-25-12 och följande av konsumentlagen) samt den rättsliga garantin mot dolda defekter (i tillämpning av artiklarna 1641 till 1649 i civillagen).

11.1 . Kommersiell garanti.
Den kommersiella garantin gör det möjligt för kunden att få ersättning för sin produkt, att få den reparerad eller utbytt i händelse av haverier. Det är valfritt och erbjuds fritt av tillverkaren enligt dess villkor och kan inte ta ansvar för AQUATECH66. Det läggs alltså till de juridiska garantierna för överensstämmelse och dolda defekter.
Den kommersiella garantin gäller endast för nya produkter. Det är i allmänhet ett år, delar och arbete. Omfattningen och varaktigheten av denna garanti kan dock variera beroende på tillverkaren och produktens märke. Kunden kan läsa de exakta villkoren för garantierna på tillverkarens webbplats eller i produktinstruktionerna.

- Kommersiella garantier täcker i allmänhet inte:
- Byte av förbrukningsvaror (batterier, glödlampor, säkringar, etc.),
- Onormal eller icke-kompatibel användning av produkterna,
- Skador på grund av ingripande av en reparatör som inte är godkänd av tillverkaren,
- Skador till följd av en yttre orsak (till exempel olycka, chock, överuppblåsning, oxidation, förekomst av sand, etc.).

För att dra nytta av produktgarantin är det absolut nödvändigt att behålla köpfakturan för produkten, som kan skrivas ut när som helst från kundens personliga utrymme.
I fallet med produkter som skadats under användning (avsliten vinge, trasig paddel, trasig bräda, etc.), kan tillverkaren begära en retur av produkten på kundens bekostnad för en expertis - denna retur måste göras antingen till tillverkarens huvudkontor , eller på AQUATECH66s huvudkontor. Det är sedan upp till tillverkaren att, efter sakkunnig bedömning, ge ett avtal eller avslag för täckning av den kommersiella garantin.

Det är viktigt att notera att kostnadsfri reparation av en produkt inte automatiskt innebär att garantin accepteras.
Mycket ofta kommer tillverkaren att kunna göra en kommersiell gest och utföra en reparation utan kostnad samtidigt som den vägrar att täcka garantin på grund av felaktig användning (chock, felaktig användning, etc.). Endast ett skriftligt brev från tillverkaren utgör godkännande av täckningen av en kommersiell garanti.

I händelse av överenskommelse om att täcka den kommersiella garantin kan endast den defekta delen täckas. På samma sätt kan produkten antingen repareras eller ändras beroende på tillverkarens policy. AQUATECH66 kan inte hållas ansvarigt i händelse av att tillverkaren vägrar att tillämpa sin kommersiella garanti.
Observera att den kommersiella garantin gäller oberoende av bestämmelserna om den lagliga garantin för överensstämmelse och garantin mot dolda defekter.

11.2 . Laglig garanti för överensstämmelse och laglig garanti mot dolda defekter.

1. Laglig garanti för överensstämmelse.
Med laglig garanti för överensstämmelse menar vi garantin att den köpta produkten överensstämmer med den förväntade användningen och den beskrivning som gjorts på det tekniska bladet för produkten som upprättats av AQUATECH66. Den gäller för defekter som finns och är synliga vid inköps- eller leveransdatum av produkten.

Kunden har en period på två (2) år från leverans av varorna för att erhålla genomförandet av den juridiska garantin om överensstämmelse i händelse av uppkomsten av bristande överensstämmelse. Under denna period behöver kunden endast fastställa förekomsten av bristen på överensstämmelse och inte datumet för dess uppkomst.

När försäljningsavtalet av varan tillhandahåller digitalt innehåll eller en digital tjänst på kontinuerlig basis under en period på mer än två år, gäller den juridiska garantin för detta digitala innehåll eller denna digitala tjänst under den förväntade perioden leveransperiod. Under denna period är Kunden endast skyldig att fastställa förekomsten av bristen på överensstämmelse som påverkar det digitala innehållet eller den digitala tjänsten och inte datumet för dess uppkomst. Den juridiska garantin för överensstämmelse innebär en skyldighet för yrkesutövaren, i förekommande fall, att tillhandahålla alla uppdateringar som är nödvändiga för att upprätthålla varornas överensstämmelse.

Den lagliga garantin för överensstämmelse ger kunden rätt att reparera eller byta ut varorna inom trettio (30) dagar efter begäran, utan kostnad och utan större olägenhet för dem. Om varan repareras inom ramen för den lagliga garantin om överensstämmelse, har kunden en sex (6) månaders förlängning av den ursprungliga garantin.
Om kunden begär reparation av föremålet, men säljaren kräver utbyte, förnyas den juridiska garantin för överensstämmelse för en period av två (2) år från datumet för utbytet av föremålet.
Kunden kan få en rabatt på köpeskillingen genom att behålla varan eller avsluta avtalet genom att ersättas i sin helhet mot retur av varan, om:
- Den professionella vägrar att reparera eller ersätta föremålet;
- Reparationen eller utbytet av varorna sker efter en period av trettio (30) dagar;
- Reparationen eller utbytet av varan orsakar en stor olägenhet för kunden, i synnerhet när konsumenten definitivt står för kostnaderna för att ta tillbaka eller ta bort den icke överensstämmande varan, eller om han står för kostnaderna för att installera den reparerade varan eller för utbyte ;
- Fastighetens bristande överensstämmelse kvarstår trots säljarens misslyckade försök att bringa den i överensstämmelse.

Kunden har även rätt till prisavdrag på varan eller till uppsägning av avtalet när bristen på överensstämmelse är så allvarlig att den motiverar att prissänkningen eller att avtalet hävs omedelbart. Kunden behöver då inte begära reparation eller utbyte av varan i förväg.

Kunden har inte rätt att häva försäljningen om bristen i överensstämmelse är ringa.
Varje period av immobilisering av varan för dess reparation eller utbyte avbryter garantin som återstod att löpa fram till leveransen av den återställda varan.
De rättigheter som nämns ovan följer av tillämpningen av artiklarna L. 217-1 till L. 217-32 i konsumentlagen.

Säljaren som i ond tro hindrar genomförandet av den juridiska garantin för överensstämmelse ådrar sig civilrättsliga böter på ett maximalt belopp på 300 000 euro, som kan höjas med upp till 10 % av den genomsnittliga årliga omsättningen (artikel L. 241-5 i konsumenten Koda).

Den juridiska garantin för överensstämmelse gäller inte för produkter som modifierats, reparerats,
integrerat av kunden eller defekt på grund av missbruk av kunden.

2. Rättslig garanti mot dolda defekter.
- Den juridiska garantin mot defekter eller dolda defekter gäller under följande villkor:
- Defekten var dolt och därför inte uppenbar vid köptillfället,
- Defekten fanns på inköpsdatumet av produkten,
- Defekten gör den oanvändbar eller minskar användningen av produkten avsevärt.

Kunden drar nytta av den juridiska garantin mot dolda defekter i tillämpningen av artiklarna 1641 till 1649 i civillagen, under en period av två (2) år från upptäckten av defekten. Denna garanti ger rätt till prisavdrag om varan behålls eller till full återbetalning mot retur av varan.

Garantin mot dolda defekter gäller inte för uppenbara fel, eller som Kunden kände till eller inte kunde ha varit ovetande om vid beställning.

ARTIKEL 12 : BEGRÄNSNING AV ANSVAR

12.1 . Tillgänglighet till webbplatsen.
I händelse av omöjlighet att få tillgång till Sajten på grund av tekniska problem eller av annan karaktär, kommer Kunden inte att kunna kräva skada och kommer inte att kunna kräva någon ersättning. Otillgängligheten, även förlängd och utan någon begränsningstid, av en eller flera Produkter kan inte utgöra skada för Kunden och kan inte på något sätt ge upphov till beviljande av skadestånd från AQUATECH66.
AQUATECH66 kan inte under några omständigheter hållas ansvarigt för bristande fullgörande av kontraktet som kan hänföras till ett fall av force majeure, i den mening som anges av franska domstolar.

12.2 . Visuell representation av produkterna.
Bilderna (foto, visuella) som presenteras på produktbladen faller inte inom avtalets omfattning och AQUATECH66 kan inte hållas ansvarigt om fel uppstår. Kunden accepterar att återgivningen av dessa bilder, särskilt vad gäller färger eller form, kan variera avsevärt från en datorstation till en annan eller skilja sig från verkligheten beroende på kvaliteten på de grafiska tillbehören och skärmen eller beroende på skärmupplösningen. Dessa variationer och skillnader kan inte under några omständigheter hänföras till AQUATECH66 som inte under några omständigheter kan hållas ansvarigt för detta.

Alla texter och bilder som produceras av AQUATECH66 och presenteras på webbplatsen är reserverade för hela världen under upphovsrätt och immateriella rättigheter; deras reproduktion, även delvis, är strängt förbjuden. Bilderna (foto, visuella) som representerar föremålen till försäljning som tillhandahålls av varumärkena förblir varumärkenas och deras författares exklusiva egendom. Publiceringen av information och/eller bilder som tillhandahålls av en leverantör görs under den senares exklusiva ansvar och kan inte ta ansvar för AQUATECH66.

12.3 . Produkter som säljs på webbplatsen.
AQUATECH66 förbinder sig att respektera alla tillämpliga bestämmelser som är i kraft i Frankrike och kan inte hållas ansvarigt för bristande efterlevnad av reglerande och lagstiftande bestämmelser som gäller i andra länder. AQUATECH66 kan inte under några omständigheter hållas ansvarigt för missbruk av produkterna, dåligt underhåll av produkterna, oavsiktlig skada eller till och med otillåten användning av produkterna.

Den totala eller partiella omöjligheten att använda produkterna, i synnerhet på grund av materiell inkompatibilitet, kan inte ge upphov till någon kompensation eller återbetalning eller ifrågasätta AQUATECH66s ansvar, eftersom kunden förblir den enda domaren av redovisningen av de beställda produkterna med de som redan har beställts. i dess ägo.
De Produkter som säljs på Sajten säljs avinstallerade, Kunden förklarar sig vara ansvarig för installationen av Produkterna som han måste utföra i enlighet med konstens regler och i enlighet med bruksanvisningen.

AQUATECH66 kan inte hållas ansvarigt för eventuell otillgänglighet av produkter i händelse av lagerbrist eller brist på leverans från dess leverantörer eller i händelse av någon annan händelse orsakad av force majeure som detta koncept definieras i punkt 12.6 nedan. I synnerhet kan AQUATECH66 inte hållas ansvarigt för leveransförseningar på grund av fel eller störningar som kan hänföras till transportörer (helt eller delvis strejk i synnerhet av posttjänster och transportmedel och/eller kommunikationer). Andra händelser (exempel:
pandemi) kommer sannolikt att förlänga leveranstiderna.
AQUATECH66 kan inte hållas ansvarigt för eventuella inmatningsfel av Kunden vid beställning och konsekvenserna i form av förseningar eller leveransfel.

12.4 . Hypertextlänkar.
Hypertextlänkarna som finns på denna webbplats kan referera till andra webbplatser och AQUATECH66 kan inte hållas ansvarigt om innehållet på dessa webbplatser strider mot gällande lagstiftning. Likaså kan AQUATECH66 inte hållas ansvarigt om Kundens besök på någon av dessa sajter orsakar honom skada.

12.5 . Användarutrymme.
Om uppgifterna i användarkontot skulle försvinna efter en slumpmässig händelse, ett tekniskt haveri eller ett fall av force majeure, kan AQUATECH66 inte hållas ansvarigt, eftersom denna information inte har något avgörande värde utan endast informativt. AQUATECH66 åtar sig dock att på ett säkert sätt lagra alla avtalselement vars lagring krävs enligt gällande lag eller förordningar.

12.6 . Force majeure.
Ingen av parterna kommer att ha brustit i sina avtalsförpliktelser i den mån deras genomförande försenas, hindras eller förhindras av ett fall av force majeure.
Varje händelse utanför någon av parternas kontroll, som inte rimligen kunde ha förutsetts vid tidpunkten för ingåendet av de allmänna försäljningsvillkoren och vars effekter inte kan undvikas genom lämpliga åtgärder, vilket förhindrar att någon av parterna fullgör sin skyldighet. partierna.
Uttryckligen betraktas följande fall som fall av force majeure, utöver de fall som vanligtvis används av franska domstolars och domstolars rättspraxis:
- Blockering av transportmedel eller förnödenheter,
- Naturkatastrofer (inklusive jordbävningar, bränder, stormar, översvämningar, blixtar).
- Avstängning av telenät eller svårigheter som är specifika för telenät.
- Pandemier.

Den part som berörs av sådana omständigheter kommer att underrätta den andra inom tio arbetsdagar efter det datum då den får kännedom om dem. De två parterna kommer sedan att träffas inom en månad, såvida detta inte är omöjligt på grund av force majeure, för att undersöka händelsens inverkan och komma överens om villkoren under vilka verkställandet av villkoren kommer att fortsätta. Om force majeure varar i mer än tre månader kan de allmänna villkoren sägas upp av den skadelidande.

ARTIKEL 13 : KLAUSUL FÖR ÄGANDESKAP

Produkterna förblir AQUATECH66s egendom tills AQUATECH66 helt har inkasserat betalningen som gjorts av kunden. Riskerna relaterade till Produkterna överförs till Kunden vid leverans av Produkterna till Kunden.

ARTIKEL 14 : PERSONUPPGIFTER

AQUATECH66 samlar in och behandlar personuppgifter relaterade till kunder i syfte att hantera beställningar som lagts av dem. Som sådan åtar sig AQUATECH66 att följa de tillämpliga bestämmelserna, nämligen den europeiska förordningen nr 2016-679 av den 27 april 2016 (känd som "GDPR") och lag nr 78-17 av den 6 januari 1978, känd som "Informatik och friheter .”
För att ta reda på mer om skyddet av sina personuppgifter och för att känna till och utöva sina rättigheter kan kunderna konsultera integritetspolicyn på webbplatsen.

ARTIKEL 15 : PUBLICERING AV INNEHÅLL AV ANVÄNDAREN

Webbplatsen tillhandahåller ett visst antal verktyg för innehållspublicering (nyheter, video, produktrecension, produktbetyg, kommentar, hårdvarutest, etc.).
Även om många publikationer är automatiska, förbehåller sig AQUATECH66 rätten att kontrollera, publicera eller vägra (a priori eller a posteriori) visst innehåll. AQUATECH66 förbehåller sig också rätten att radera eller modifiera allt innehåll som det anser vara olagligt eller som bryter mot de allmänna försäljningsvillkoren (inklusive efter dess publicering), utan förvarning eller kompensation.

De texter, foton och videor som publiceras på webbplatsen är ensam upphovsmans ansvar. AQUATECH66 kan inte hållas ansvarigt för innehållet som publiceras i de redaktionella delarna av webbplatsen. Författarna garanterar att innehållet som publiceras på webbplatsen:
- Är relaterad till en beställd produkt och/eller beställningsupplevelsen med AQUATECH66.
- Kränker inte tredje parts rättigheter, i synnerhet, utan att denna lista är uttömmande, någon immateriell äganderätt för nämnda tredje part (särskilt upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt), bildrätt, rätt till information som omfattas av sekretess eller en tystnadsplikt.
- Är strikt i enlighet med allmän ordning och god moral och har inte som syfte en olaglig eller olaglig verksamhet
- Är inte olämplig, kränkande, ärekränkande, diskriminerande, anklagande eller rasistisk
- Förnedra inte en produkt eller ett varumärke med det enda syftet att skada dess image.
- Nämner inte konkurrenter till AQUATECH66 och uppmuntrar inte att köpa från en konkurrent.
- Innehåller inte reklamelement, betraktas inte som spam.

ARTIKEL 16 : TILLÄMPLIG LAG / JURISDIKTIONELL JURISDIKTION / MEDLING

De allmänna villkoren och försäljningen av produkter på webbplatsen är föremål för fransk lag, exklusive bestämmelserna i Wienkonventionen av den 11 april 1980 om internationell försäljning av varor. I enlighet med konsumentbalkens bestämmelser om medlingsprocessen för konsumenttvister har kunden rätt att fritt vända sig till en konsumentförmedlare (fysisk eller juridisk person) i syfte att i godo lösa den tvist som berör honom ett proffs.

Hantering av klagomål: Parterna kommer dock att sträva efter att i god tro och i godo lösa alla tvister som kan uppstå mellan dem angående tolkning, partiell eller total utförande eller underlåtenhet att uppfylla de allmänna försäljningsvillkoren. Eventuella tvister som kan uppstå i samband med genomförandet av de allmänna försäljningsvillkoren kan, innan rättsliga åtgärder, bli föremål för ett skriftligt klagomål till AQUATECH66 kundtjänst i syfte att nå en uppgörelse i godo. Konsumentförmedling är gratis för konsumenterna, handläggnings- och instruktionskostnaderna för förmedlingsfiler står för de professionella. Det kan endast genomföras på konsumentens initiativ (den professionella kan inte initiera det). Det måste genomföras inom en period av högst 90 dagar från det att medlaren meddelat parterna om hans remiss. I händelse av en komplex tvist kan denna period förlängas; parterna informeras sedan.

Europeiska kommissionen har inrättat en plattform för tvistlösning avsedd att samla in eventuella klagomål från konsumenter.
Behörig jurisdiktion: I avsaknad av en uppgörelse i godo kommer alla rättsliga åtgärder som rör ingående, tolkning, verkställighet eller uppsägning av Villkoren att överlämnas till den behöriga domstolen på svarandens hemvist eller, efter kärandens val. , av den plats där produkten levereras i enlighet med artiklarna 42 och 46 i civilprocesslagen.

Det erinras uttryckligen om att begäran om uppgörelse i godo inte uppskjuter tidsfristerna för att väcka rättsliga åtgärder.

ARTIKEL 17 : SLUTBESTÄMMELSER

17.1 . Partiell funktionsnedsättning.
Om en eller flera bestämmelser i de allmänna försäljningsvillkoren anses vara ogiltiga eller förklaras sådana i tillämpning av en lag, en förordning eller efter ett slutligt beslut av en behörig domstol, kommer de övriga bestämmelserna att behålla sin giltighet och giltighet.

17.2 . Icke-avstående.
Det faktum att en av parterna inte utnyttjar ett åsidosättande av den andra parten av en av de skyldigheter som avses i de allmänna villkoren kan inte för framtiden tolkas som ett avstående från skyldigheten i fråga.

17.3 . Tolkning.
I händelse av tolkningssvårigheter mellan en av titlarna som står i spetsen för en klausul i de allmänna försäljningsvillkoren och bestämmelserna i nämnda klausul, kommer titeln att förklaras obefintlig.

17.4 . Delbarhet.
Om någon av klausulerna i de allmänna försäljningsvillkoren skulle förklaras ogiltig genom ett domstolsbeslut, kan denna ogiltighet inte medföra ogiltighet av alla andra klausuler, vilka skulle fortsätta att ha sin verkan.

ARTIKEL 18 : KONTAKTUPPGIFTER FÖR AQUATECH66

15 RUE CAMILLE ALIES 66200 ELNE