Eco-participatie

De eco-participatie is een financiële bijdrage die de consument betaalt bij de aankoop van een huishoudelijk apparaat

Verkoopvoorwaarden

Wat is eco-participatie?

De eco-participatie komt overeen met de kosten voor het inzamelen en recyclen van oude producten. Het maakt deel uit van de totale kosten van de apparatuur en wordt niet als zodanig gefactureerd. De producent geeft per product het bedrag van de ecotaks aan aan de distributeur. De distributeur geeft ditzelfde bedrag aan de eindconsument door.

De kosten variëren afhankelijk van de organisatie waaraan de producent verbonden is. Het bedrag van de ecobijdrage vindt u dus op het niveau van de productfiche, het winkelmandje en het aankoopoverzicht van de betreffende producten.

bl-li1.png
Laatste update
op 13.12.2023
bl-li2.png
100% Frans bedrijf
gevestigd in Frankrijk
bl-li3.png
Een aanpak
milieuvriendelijk

Regelgeving - Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA)

Onder de voorwaarden van de gemeenschapsrichtlijnen van 27 januari 2003 nr. 2002/95/EG (met betrekking tot de beperking van het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur, hierna “EER”) en nr. 2002/96/EG gewijzigd door Richtlijn nr. 2003/108/EG (betreffende EEA-afval, hierna “AEEA”), Decreet nr. 2005-829 van 20 juli 2005 en de uitvoeringsbesluiten daarvan tot omzetting van Richtlijn nr. 2002/96/CE (hierna het “Decreet ”), evenals artikel L541-10-2 van de Milieuwet, moeten producenten van EEA (hierna de “Producenten”) vanaf 13 augustus 2005 bijdragen aan of voorzien in de inzameling en verwijdering van AEEA.

Bestaande teksten leggen de financiële verantwoordelijkheid bij producenten voor het beheer van huishoudelijke AEEA, vanaf de inzameling tot de verwerking ervan. Deze AEEA is zowel “nieuw” als “historisch”, dat wil zeggen afkomstig van EEE die na of vóór 13 augustus 2005 op de markt is gebracht.

Waarom zijn er verschillende bedragen?

Het bedrag van de eco-participatie varieert afhankelijk van het product en het type behandeling dat daarvoor nodig is. Bij recycling worden apparaten verschillend behandeld en ontsmet, afhankelijk van hun grootte, de materialen die ze bevatten of de verontreinigende stoffen die ze bevatten.

Sinds 1 juli 2010 heeft het Ministerie van Ecologische Transitie ook een modulatie van de ecobijdragen voor huishoudelijke apparatuur opgelegd, die erin bestaat het bedrag ervan te variëren afhankelijk van de milieu-impact van bepaalde apparaten wanneer ze aan het einde van hun levensduur zijn.

Aquanautica en tweedehandsverpakkingen ter bescherming van ons milieu

Oververpakking wordt nu geïdentificeerd als een van de factoren die de achteruitgang van het milieu accentueren. Om dit fenomeen tegen te gaan en zo de planeet en ons milieu te behouden, is het gebruik van tweedehands verpakkingen een uitstekend alternatief.

Op Aquanautique.com wordt het merendeel van onze verzendingen gedaan met tweedehands dozen. Voor de zendingen van onze klanten halen wij dozen op bij onze leveranciers.